Seznam učiteljev integralnega dihanja

 1. Sandi Čimžar

 2. Urban Brenčič

 3. Maja Kenda

 4. Helena Šlebir Lekan

 5. Jerca Furman

 6. Žare Jovanović

 7. Bojana Oblak

 8. Ajda Pulko

 9. Andreja Zavrl

 10. Klemen Žerjav

 11. Silvo Pšeničnik

 12. Lea Benedejčič

 13. Aleš Vukelj

 14. Matej Delakorda

 15. Eva Lenart

 16. Darka Mazi

 17. Mateja Ficko

Pripravniki, ki zaključujejo usposabljanje v naziv učitelj:

Vpis: maj 2019

Vpis: september 2019

Simon Virant

Maja Mravlje

Neža Kokalj

Marisa Mrzel

Vera Djokić

Vpis:

januar 2020

Katja Kovačič Čakarmiš

Armin Wagner

Nada Jakomin

Mitja Lorber

Vpis:

maj 2020

Martina Razinger

Andrej Vuk

Nataša Jerman Rajh

Vpis:

september 2020

Klemen Vodovnik

Nuša Romih Celestin

Leja Lederer

Vpis:

november 2020

Nataša Sinovec

Karmen Kovač

Klavdija Tavčar Klofutar