Integralno dihanje - tečaji

Usposabljanje v

 

naziv VADITELJ

za raziskovalce dihanja, vse tiste, ki želijo poglobljeno razumeti in osvojiti veščino zavestnega dihanja ter pravilno uporabljati različne tehnike z namenom doseganja zdravilnih in krepčilnih koristi. 

naziv UČITELJ INTEGRALNEGA DIHANJA

za učitelje joge, kondicijske in športne trenerje, kineziologe, športne pedagoge, in druge zdravstvene delavce, maserje, in coache, fitnes in wellness inštruktorje in vaditelje skupinskih vadb.

naziv TERAPEVT INTEGRALNEGA DIHANJA

za psihoterapevte, fizioterapevte, družinske in delovne terapevte, psihologe, specialne pedagoge, svetovalne delavce in druge usposobljene terapevte s primerno izobrazbo.

"V skladu z mnogimi tradicijami - staroslovenska, grška, budizem, taoizem, joga – dihanje ne govori samo o zraku, temveč o duši, vzdušju, gibanju energije, počutju, kakovosti življenja, usklajenosti z naravo, o predihanih odločitvah, o povezanosti z vesoljem, o skritih in nezavednih močeh, o porajanju in minevanju ter o duhu, duhu časa in duhu miru, o trenutku in o večnosti." Milan Hosta

DIHAJ ZAVESTNO!

Žal se premalo zavedamo pomena zavestnega dihanja.

Dihanje je mnogo več kot le dovajanje kisika celicam.

 

Postani tisti, ki navdihuje!

O usposabljanju:

Seminar je odlična kombinacija teorije in prakse, ki je plod 20-letnega dela dr. Hosta Milana, enega vodilnih strokovnjakov in pionirjev na področju dihalne terapije ter krepčilnega in zdravilnega dihanja v Sloveniji s priznanimi dosežki na mednarodni ravni. Dr. Hosta na seminarju predstavi različne tehnike dihanja, ki se jih lahko s pridom uporablja za boljše počutje, ciljno vplivanje na nekatere fiziološke procese za boljše zdravje, za športni nastop in kakovostnejši trenažni proces ter učinkovito regeneracijo tako pri vrhunskih kot rekreativnih športnikih.  

 

100-urno strokovno usposabljanje v naziv učitelj ali terapevt integralnega dihanja«

Dvodnevnemu usposabljanju (16 ur)  sledi pet-tedenski praktikum integralnega dihanja (30 ur), s katerim udeleženci vsakodnevno izkustveno raziskujejo učinke načrtovanih dihalnih tehnik in pri tem beležijo opažanja ter dogovorjeno metriko. 

Po zaključku praktikuma sledi skupinsko evalvacijsko srečanje (4 ure), kjer skupaj z dr. Hosto interpretirajo transformacijske učinke na telesni, čustveni, mentalni in duhovni ravni. Sledi študija primera. Ko tečajniki opravijo še seminarsko nalogo v obliki študije primera (50 ur) so vabljeni k izpitno-konzultacijski uri. Na podlagi uspešno opravljenih nalog prejmejo naziv UČITELJ ali TERAPEVT INTEGRALNEGA DIHANJA in certifikat o opravljenem 100-urnem strokovnem usposabljanju.

 

Pridobljene kompetence in cilji usposabljanja:

 • razumevanje integralnega dihanja kot sredstva za doseganje različnih stanj zavesti in kot orodja za doseganje ugodnih fizioloških in psihosomatskih učinkov;

 • znanje, kako z dihalnimi vajami vplivati na vzdržljivost, povečati vsebnost eritropoetina v krvi in kisika v celicah ter dvigniti toleranco na laktate pri visoki intenzivnosti;

 • znanje, kako z dihalnimi tehnikami vplivati na uspešno soočanje s stresom, na odprtost ožilja in dihal ter kako dovajati več kisika celicam in hitreje odvajati presnovne produkte;

 • poznavanje dihalnih protokolov, s katerimi po naporu preprečimo kompenzacijsko hiperventilacijo, sprožimo procese aktivne regeneracije in dvignemo vagalni tonus;

 • razumevanje vpliva senzorno-respiratorne integracije na večjo psihično stabilnost, boljšo gibalno učinkovitost ter racionalno porabo energije;

 • razumevanje etičnih dimenzij dihalnih intervencij in integritete učitelja ter stranke;

 • osebna izkušnja dihalne transformacije, senzibilizacija zavestnega diha in dvig kakovosti vadbenega procesa.

 

 

Cena:

Vaditeljski tečaj: €174

Tečaj za vaditelje v celoti poteka on-line preko vnaprej posnetih vsebin in v lastnem tempu. 

Učiteljski tečaj: €528

(cena poleg navedenih vsebin vključuje video tečaj za vaditelje, osebne konzultacije pri seminarski nalogi in pri osebni dihalni transformaciji)

Osnovni tečaj za terapevte (v posodabljanju): €_

(cena poleg navedenih vsebin vključuje video tečaj za vaditelje, osebne konzultacije pri seminarski nalogi in pri osebni dihalni transformaciji)

 

Zaradi intenzivnosti in kakovosti dela je število udeležencev usposabljanja za učitelje in terapevte omejeno.

Prijavi se preko spletnega obrazca (klik PRIJAVA) ali na mail: dihalnica@spolint.org

 

 

 

 

Tehnike integralnega dihanja so pomemben člen pri dvigu zavesti in doseganju uspehov!

​***********************************************

 

PROGRAM IN VSEBINE

Teoretične in praktične vsebine se na seminarju smiselno prepletajo in zagotavljajo dobro dinamiko izkustvenega učenja vaj, poglobljene kontemplacije ter teoretične interpretacije:

 

Filozofija in psihologija integralnega dihanja:

 • integralna zavest in dihanje kot temeljna dialektika življenja;

 • vzhodnjaški pogled na dih;

 • emocionalne, mentalne in duhovne dimenzije diha.

 

Anatomija ter fiziologija dihanja:

 • dihalni in srčno-žilni sistem;

 • živčevje - somatsko in avtonomno;

 • dihalno in pomožno mišičevje;

 • nevrofiziologija dihanja in respiratorna kemija.

 

Izbrani poudarki in tehnike Butejkove metode dihanja:

 • kako odpreti dihalne poti in žile;

 • kako dovajati več kisika v tkiva med naporom;

 • kako večati toleranco na laktate;

 • kako preprečevati hiperventilacijo pred, med in po naporu;

 • kako spremljati oksigenacijo tkiva brez oksimetra;

 • kako nadzorovati in lajšati astmo povzročeno z naporom;

 • dihanje in spanje

 • dihanje in termoregulacija, vnetne bolezni, zakisanost in rak.

 

Tehnike senzorno-respiratorne integracije:

 • kaj je čutno-gibalna amnezija in kako vpliva na učinkovitost dihanja in počutje;

 • povezava med čutili, čustvi in dihanjem;

 • sindrom rdeče (otrpni) in zelene luči (beg ali boj) in dinamika dihanja;

 • somatske vaje za izboljšanje dihanja

 • uporaba dotika.

 

Integralno dihanje za aktivacijo in boljšo pripravljenost:

 • izbrane tehnike iz pranayame za dvig energije;

 • kako naravno povečati EPO in VO2 max;

 • kako dvigniti adrenalin pred štartom;

 • koristi in pasti Wim Hof metode.

 

Dihanje za umiritev in pozornost:

 • kako izboljšati mentalno pozornost in osredotočenost;

 • vaje za umirjanje telesnih funkcij in aktivacijo parasimpatičnega živčevja.

 

Dihanje za hitrejšo regeneracijo in rehabilitacijo po operacijah ali pri športu:

 • dihanje za lajšanje bolečine;

 • vizualizacija in afirmacija pri regeneraciji in rehabilitaciji.

 

Diagnostika in interpretacija dihanja:

 • oksimetrija;

 • frekvenca, volumen in prostor dihanja;

 • test prikrite hiperventilacije;

 • dihanje ponoči;

 • srčna varianca in krvni tlak;

 • drža telesa;

 • geometrija diha - avtorska metoda dr. Hoste.

 

Načrtovanje transformacijskega procesa in ciklizacija:

 • kako umestiti integralno dihanje v proces transformacije;

 • kako umestiti integralno dihanje v človekov vsakdan;

 • spirala življenja, inovativna Tesla369 coaching metoda in MatrixOfChange - inovacija dr. Hoste.

 

Izbrane asketske tehnike za psihosomatsko uglasitev:

 • ozemljevanje (bosonoga hoja);

 • mrzle kopeli.

 

Komunikacija pri integralnem dihanju:

 • vrednote, delovni proces in cilji;

 • informiran dogovor, soglasje in kodeks.

 

Uporaba priporočljive tehnologije:

 • pametna ura (HRV, SpO2, apnea);

 • nastavljiva aplikacija dihanja.

Posebej dodane vsebine za terapevte:

(nekatere zgoraj navedene vsebine tečaja za učitelje se pragmatično skrajšajo)

 • somatski in psihični izvori dihalnih patologij;

 • raziskovanja in ugotovitve Stanislava Grofa (holotropno dihanje in globoka psihologija);

 • dihalna diagnostika pogostih somatskih in psihičnih vzorcev - integrativni pristop;

 • dihalne tehnike za nadzorovano vstopanje v polje nezavednega;

 • princip previdnosti in postopnosti pri obravnavi travmatskih izkušenj in dihalnih patologij;

 • moč zvoka in procesne meditacije ter duhovno-kognitivni reframing;

 • respiratorno-psihosomatski coaching, etika in energijska senzibilnost terapevta;

 • spirala življenja, Torus369 metoda  - inovacija dr. Hoste.

*****************************************

Dvodnevnemu usposabljanju sledi pet-tedenski praktikum integralnega dihanja, s katerim udeleženci vsakodnevno izkustveno raziskujejo učinke načrtovanih dihalnih tehnik in pri tem beležijo opažanja ter dogovorjeno metriko. 

Po zaključku praktikuma sledi skupinsko evalvacijsko srečanje, kjer skupaj z dr. Hosto interpretirajo transformacijske učinke na telesni, čustveni, mentalni in duhovni ravni. Sledi študija primera. Ko tečajniki opravijo še seminarsko nalogo v obliki študije primera so vabljeni k izpitno-konzultacijski uri. Na podlagi uspešno opravljenih nalog prejmejo naziv UČITELJ ali TERAPEVT INTEGRALNEGA DIHANJA in certifikat o opravljenem 100-urnem strokovnem usposabljanju.

 

NAVDIHUJEMO SKUPAJ!